MAHA KUNDALINI TANTRA

Maha Kundalini Tantra, zoals onderwezen door DaniëL Yuno, is een krachtige , praktische en efficiënte vorm van Tantra die tot doel heeft de latente kracht van de Kundalini in het menselijk lichaam volledig te ontwaken en universeel bewustzijn te bereiken. Het is een zeer effectieve, dynamische en snel werkende vorm van Tantra die voor iedereen toegankelijk is. Iedereen kan Maha Kundalini Tantra beoefenen ongeacht leeftijd, lichaamsbouw of gewicht. 

 

Maha Kundalini Tantra is een methodische, didactische en structurele techniek. Het behandelt het opwekken van de Kundalini, de zeven fasen van Kundalini-ontwaking en de vereniging met de universele energie in de Sahasrara chakra, op de kroon van het hoofd. Deze unieke vorm van Tantra maakt bewust gebruik van de gezamenlijke mentale, emotionele en fysieke energie van deelnemers in een groep.

 

Maha Kundalini Tantra besteedt specifieke aandacht aan de wervelkolom, het endocriene stelsel en het chakrasysteem.  De tantrische oefeningen werken direct op zowel het klieren- en zenuwstelsel alsook op de chakra's van de beoefenaar. Hierdoor is het effect van de oefeningen meteen voelbaar en wordt deze geregistreerd als een indruk-gevende ervaring; dit in tegenstelling tot droge theoretische stof die vaak snel weer wordt vergeten.

 

Maha Kundalini Tantra wordt ook wel  Oneness-Tantra  genoemd. Door structurele en regelmatige beoefening van Maha Kundalini Tantra vergroot de beoefenaar zijn zelfbewustzijn. Hierdoor vermindert hij zijn gewaarwording  van het 'IK' en vergroot hij zijn ervaring en  perceptie van non-dualiteit, Oneness.

 

Maha Kundalini Tantra wordt beoefend door gebruik te maken van verschillende technieken en middelen zoals pranayama (ademhalingstechnieken), (groeps-)asana's, bandha’s,  Maha chakra (manipulatie van de chakra's), Kriya yoga, Kamamudra, visualisatie en concentratie.

 

Potentiële kracht
Tantra-beoefenaars realiseren zich dat een potentiële kracht in het fysieke lichaam aanwezig is. Het is geen psychologische, filosofische of transcendente kracht, het is een dynamische  kracht in het stoffelijk lichaam dat Kundalini heet. Kundalini is een opgerolde, latente, kosmische energie die ten grondslag ligt aan alle organische en anorganische stof in ons.

 

Doel
Het doel van beoefening van Maha Kundalini Tantra is om deze kosmische energie, de Kundalini, te ontwaken en haar te laten stijgen door de energetische centra, de chakra’s, die langs de as van de wervelkolom liggen als latente bewustzijnslocaties.  De Kundalini zal zich dan boven de kruin van het hoofd verenigen met het zuivere bewustzijn Shiva: na deze  volledig bewuste Kundalini-ontwaking bereikt de ontwaakte een ervaring van Nirvikalpa Samadhi – een staat van Absorptie zonder ZELF-bewustzijn.  De beoefenaar is bevrijd van de vijf ankers:
Avidya (onwetendheid)
Asmita (egoïsme)
Raga-dvesha (begeertes en afgunsten)
Abhinivesha (zich vastklampen aan het leven).

 

In deze fase lost dualiteit zich op in eenheid en krijgt hij volledige en nauwkeurige toegang tot de universele kennis en wijsheid en ervaart hij universeel bewustzijn.

 

Kundalini-ontwaking

De Kundalini kan gedeeltelijk of volledig worden ontwaakt als gevolg van één of meer van de volgende oorzaken:

1.           Methodisch en bewust leerproces van Kundalini-ontwakings-technieken.

2.           Een krachtige, zuivere, weerstandsloze en dynamische spirituele toewijding en wil  om Universeel Bewustzijn te bereiken.

3.           Directe energie en/of aanwezigheid van een leraar.

4.           Een (late) energetische reactie op een traumatische of indrukwekkende ervaring

5.           Drugs en/of medicijngebruik

6.           Geuren, geluiden en muziek

 

Om in staat te zijn een volledige en bewuste Kundalini-ontwaking te kunnen bereiken, hoort een tantrisch beoefenaar zich los te koppelen en te ontbinden van:

·                     sensuele genoegens

·                     arrogantie

·                     voorzichtigheid

·                     angst

·                     twijfel

·                     wantrouwen

·                     oneerlijkheid

·                     onzuivere voeding

·                     normen en waarden

·                      idealen en ideeën

·                     meningen en (voor)oordelen

·                     overtuigingen en conclusies

·                     kennis en ‘weten’schap

·                     rituelen en bijgeloof

·                     heilige koeien en gouden kalfjes.

 

De eerste stap in het proces van Kundalini-ontwaking is  zuivering van de nadi's. Nadi's zijn subtiele kanalen, opgebouwd uit astrale stof, waar Prana en Kundalini-energie doorheen stroomt. De belangrijkste nadi's zijn Ida, Pingala en Sushumna.

De ontwaakte Kundalini-energie stroomt door de Sushumna nadi die door de wervelkolom loopt. De Sushumna nadi strekt zich uit van de Muladhara chakra naar Brahmarandhra of de kruin van het hoofd.

 

Tekenen die erop wijzen dat de Kundalini volledig is ontwaakt zijn:

·                     volledige zelf-acceptatie

·                     bewust zijn van en controle hebben over onthechting

·                     onbevreesdheid

·                     vreugde, extase

·                     energieke, emotionele en mentale vrijheid

·                     onverstoorde innerlijke rust

·                     non-duale perceptie van het leven

·                     de ervaring van eenheid

·                     sommige of alle siddhi's  (paranormale-spirituele krachten)

 

Ervaring
Tantra zegt dat het bereik van de geestelijke ervaring kan worden verbreed en dat ervaringen niet per se afhankelijk zijn van een object. Dit betekent dat als iemand muziek speelt, je het kunt horen, en als iemand een schilderij heeft gemaakt, je het kunt zien, maar je kunt ook zien wanneer er geen afbeelding is, en ook kan je waarnemen wanneer er geen muziek is.
Zichtbare fysieke structuren bestaan niet op energetisch niveau. Al de fysieke structuren zijn alleen maar tijdelijke verschijningen en ze zijn een deel van het geheel: vergelijk de fysieke structuren met golven in de zee. Golven komen en gaan, ze verschijnen en verdwijnen weer, ze bestaan niet onafhankelijk van de zee (het geheel).

Zichtbare fysieke structuren zijn een resultaat van uitzetting of samendrukking van energie.
Het is een bewezen feit dat wij de fysieke illusie op meer dan één manier kunnen ervaren door onze zintuigen. Tot niet lang geleden waren de schriften van de boeddhistische psychologie de enige bron van deze kennis. De laatste jaren kwam de kwantumfysica tot dezelfde conclusie en heeft dit ook bewezen. Gedachten zijn tijdelijke energetische rimpelingen die, net als de golven van de zee, verschijnen en verdwijnen; ze bevatten geen onafhankelijk realistisch bestaan.

Je mind kan met behulp van je zintuigen een ervaring hebben in het kader van tijd, ruimte en objecten, maar er kan ook een ervaring zijn buiten het kader van tijd, ruimte en objecten.

De laatste vorm van ervaring kan voorkomen als de mind zich uitbreidt buiten zijn eigen definities en grenzen; als deze ervaring plaatsvindt komt er energie vrij uit jezelf. Deze ervaring heet nirwana, moksha of zelfrealisatie. Yogi’s noemen deze ervaring samadhi.

 

© DaniëL Yuno All rights reserved

Contact

In eenheid
Brandpunt 71
1705 SK
Heerhugowaard

06-18546296

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode